ท่องเที่ยวไทย  เทศกาลประเพณี    มิถุนายน
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
ประเพณีบุญบั้งไฟ( อุดรธานี)

ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อุดรธานี ช่วงเวลา บุญบั้งไฟที่ปรากฏในจังหวัดอุดรธานีนั้นนิยมประกอบพิธีกรรมกันในเดือนหกทาง จันทรคติ หรืออยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปี ความสำคัญ บุญบั้งไฟถือเป็นคติความเชื่อทางสังคมของชาวอุดรธานีและภาคอีสานทั่วไปที่ วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ เนื่องจากชาวบ้านต้องทำการกสิกรรมเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการน้ำจากธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกพืชผลของตนเองจึงได้มีความเชื่อสืบ ต่อกันมาว่า เทพเจ้าที่ประทานน้ำ

  ให้แก่มนุษย์คือ "แถน" บุญบั้งไฟ เป็นความเชื่อของคนอีสานในการขอฝนสืบต่อมา จากเรื่องพญาคันคาก ผู้รบชนะพญาแถนและขอให้แถนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พญาแถนจึงบอกให้พญาคันคาก ว่าต้องการฝนเมื่อใด ให้ส่งสัญญาณไปบอกด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าไป พญาแถนก็จะสั่งฝนลงมาให้ เมื่อถึงฤดูทำนาก็จะขอฝนมาทำนา ก็ส่งสัญญาณบอกแถนด้วยการจุดบั้งไฟ การจุดบั้งไฟจะทำกันในเดือนหก และจะทำหลังจากที่ทำพิธีเลี้ยงบ้านไปแล้ว
  • พิธีกรรม

โดยทั่วไปประเพณีการทำบุญบั้งไฟนั้นถือเป็นงานที่สนุกสนาน ความเชื่อในผีแถน
บั้งไฟทำด้วยท่อไม้บรรจุดินปืนโดยการอัดให้แน่น มีความยาวประมาณสองเมตร ใช้ลำไม้ไผ่ต่อหางให้ได้สัดส่วน ก่อนนำบั้งไฟไปจุดต้องประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม โดยใช้ลูกเอ้ผูกประกอบเข้าไป ใช้กระดาษสีตัดให้เป็นลวดลายตกแต่งตามเลาบั้งไฟและส่วนหางอย่างวิจิตร ส่วนหัวบั้งไฟทำเป็นรูปพญานาคตามคติความเชื่อเรื่องพญานาคให้น้ำ จากนั้นก็นำไปแห่รอบ ๆ หมู่บ้านอย่างสนุกสนาน

การแห่บั้งไฟนั้นคนเฒ่าคนแก่และหนุ่มสาวจะร่ายรำไปตามจังหวะดนตรีพื้นบ้าน อันเร้าใจ โดยทั่วไปแล้วจะมีการร้องร่ายกาพย์เซิ้งที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ บุญบั้งไฟ ซึ่งกาพย์เซิ้งบั้งไฟเหล่านี้ปราชญ์ชาวบ้านได้ร่วมกันแต่งขึ้นเพื่อแสดงออก ถึงความบันเทิงอย่างเต็มที่ก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติภารกิจปักดำข้าวกล้าอัน เป็นงานหนักในท้องทุ่งนาต่อไป เมื่อแห่บั้งไฟมาถึงที่ซึ่งได้นัดหมายกันแล้วชาวบ้านก็จะรวมบั้ง

ไฟจากคุ้มต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วจัดงานฉลองในคืนวันนั้น รุ่งขึ้นจึงจุดบั้งไฟ บั้งที่จุดก่อนเรียกว่า "บั้งไฟเสี่ยง" เพื่อดูว่าปีนี้ฝนจะตกตามฤดูกาลหรือไม่ ถ้าบั้งไฟขึ้นดีแสดงว่าฝนจะดี ถ้าไม่ขึ้นก็ตรงกันข้าม แล้วจากนั้นจึงจุดบั้งไฟแข่งซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านมีความสนุกสนานกันมาก มีการเล่นโคลนตมกันอย่างมอมแมมอีกด้วย

ประเพณีบุญบั้งไฟ( อุดรธานี)

  • สาระ/คุณค่า

บุญบั้งไฟถือเป็นสาระของความสนุกสนานที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อถือศรัทธาที่มี มาอย่างยาวนาน กิจกรรมทั้งหมดของประเพณีนี้ได้ถ่ายทอดความรู้สึก ภูมิปัญญาของชุมชนในเรื่องเทคโนโลยีพื้นบ้าน การเลือกไม้ไผ่มาทำบั้งไฟ การตัดไม้ไผ่โดยไม่เป็นอันตราย การบรรจุดินปืนลงกระบอกไม้ไผ่ ล้วนเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบกันมา การตกแต่งบั้งไฟเป็นงานศิลปะ การเซิ้ง การรับลำ และความเชื่อในผีแถน

 

http://www.openbase.in.th/node/7429 
สร้างโดย: Thaicyber  เมื่อวันที่ : 30/3/2555 11:08:31


Hits: 236
    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 งานประเพณีลอยเรือชาวเล (19/3/2555)
 งานประเพณีการละเล่นผีตาโขน( จังหวัดเลย) (23/3/2555)
 งานวันสุนทรภู่ (จังหวัดระยอง ) (23/3/2555)
 งานวันทุเรียนโลก(จังหวัดจันทบุรี ) (23/3/2555)
 งานบุญบั้งไฟ (จังหวัดหนองบัวลำภู ) (23/3/2555)
 ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(ตาก) (28/3/2555)
 ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตุง(เชียงราย) (28/3/2555)
 ประเพณีทอดผ้าบายศรี(สมุทรสงคราม) (29/3/2555)
 พิธีสืบชะตาข้าว(ประเพณีอีสาน) (30/3/2555)
 ประเพณีรำผีมอญ(สมุทรสาคร) (30/3/2555)
จำนวน 30 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
สื่อประสมที่เกี่ยวข้อง  
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้  
 ความคิดเห็นที่่ : 42
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/18/2013 1:05:50 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy generic aciphex - generic aciphex no prescription
 ความคิดเห็นที่่ : 41
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/17/2013 10:51:15 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
cheap accutane online - order accutane online no prescription
 ความคิดเห็นที่่ : 40
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/16/2013 2:00:27 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
order doxycycline - doxycycline online
 ความคิดเห็นที่่ : 39
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/16/2013 1:49:53 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy accutane cheap - buy accutane
 ความคิดเห็นที่่ : 38
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/16/2013 1:27:06 AM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy propecia - propecia online no prescription
 ความคิดเห็นที่่ : 37
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/16/2013 1:23:57 AM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy antibiotics online cheap - buy antibiotics
 ความคิดเห็นที่่ : 36
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/16/2013 12:57:06 AM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy crestor - buy generic crestor
 ความคิดเห็นที่่ : 35
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/15/2013 12:47:54 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
doxycycline online - cheap doxycycline online no prescription
 ความคิดเห็นที่่ : 34
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/15/2013 12:19:14 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
cheap accutane isotretinoin - buy accutane
 ความคิดเห็นที่่ : 33
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/15/2013 12:14:32 AM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy propecia - buy propecia
 ความคิดเห็นที่่ : 32
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/14/2013 11:59:15 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
cheap antibiotics online - buy antibiotics cheap
 ความคิดเห็นที่่ : 31
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/14/2013 11:27:20 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
buy crestor - buy generic crestor
 ความคิดเห็นที่่ : 30
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/14/2013 4:37:25 AM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
online pharamacy - online drugs no prescription
 ความคิดเห็นที่่ : 29
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/14/2013 2:55:03 AM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
generic lexapro walgreens - lexapro buy generic cheap lexapro over the counter - lexapro order online
 ความคิดเห็นที่่ : 28
แสดงความคิดเห็น เมื่อ : 11/13/2013 11:25:09 PM

โดย : ผู้เยี่ยมชม
imitrex 4mg injection - imitrex injection kit buy imitrex online canada - imitrex uses imitrex 50 - imitrex 50
แสดงทั้งหมด    
แสดงความคิดเห็น
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :  *
ความคิดเห็น : 
*
พิมพ์อักษรตามภาพ :      *