ท่องเที่ยวไทย  ศูนย์ข้อมูล 
ตารางเวลารถไฟสายเหนือ 2[เที่ยวกลับ]
 ขบวนรถ   ต้นทาง กรุงเทพ    ปลายทาง หมายเหตุ
 ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ร116 พิษณุโลก 19.20    กรุงเทพ 03.20  
ดพ4 ศิลาอาสน์ 19.50    กรุงเทพ 04.00  
ร108 เด่นชัย 19.05    กรุงเทพ 05.10  
ด52 เชียงใหม่ 14.50    กรุงเทพ 05.30  
ดพ14 เชียงใหม่ 16.30    กรุงเทพ 06.40  
ดพ2 เชียงใหม่ 17.50    กรุงเทพ 07.00  
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45    กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช306 อยุธยา 05:50    กรุงเทพ 07:50 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช316 ลพบุรี 04.40    กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช302 ลพบุรี 05.15    กรุงเทพ 08.50 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ดพ10 เชียงใหม่ 21.00    กรุงเทพ 09.10  
ช318 ลพบุรี 06.10    กรุงเทพ 09.15  
ธ208 นครสวรรค์ 05.00    กรุงเทพ 10.20  
ช304 ลพบุรี 08:00    กรุงเทพ 10:35  
ธ212 ตะพานหิน 05.30    กรุงเทพ 12.10  
ธ202 พิษณุโลก 06.05    กรุงเทพ 14.05  
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30    กรุงเทพ 15.05  
ร112 เด่นชัย 07.20    กรุงเทพ 18.00  
ดพ12 เชียงใหม่ 08.45    กรุงเทพ 20.25  
ธ210 บ้านตาคลี 16.00    กรุงเทพ 20.35  
ร102 เชียงใหม่ 06.45    กรุงเทพ 21.10  
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


Hits: 183
    เนื้อหาในหมวดนี้  
 
 [สายใต้] สถานีรถไฟและที่หยุดรถ สายใต้ (6/6/2555)
 [สายใต้] ธนบุรี - สุไหงโก-ลก (6/6/2555)
 [สายใต้] ทางแยกจากชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี (7/6/2555)
 [สายใต้] ทางแยกจากชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก (7/6/2555)
 [สายใต้] ทางแยกจากชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ - คีรีรัฐนิคม (7/6/2555)
 [สายใต้] ทางแยกจากชุมทางทุ่งสง - กันตัง (7/6/2555)
 [สายใต้] ทางแยกจากชุมทางเขาชุมทอง - นครศรีธรรมราช (7/6/2555)
 [สายใต้] ทางแยกจากชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (7/6/2555)
 ตารางเวลารถไฟสายเหนือ 1[เที่ยวไป] (8/6/2555)
 ตารางเวลารถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 1[เที่ยวไป] (8/6/2555)
จำนวน 17 เนื้อหาทั้งหมด หน้าที่   [ 1  2  >  >> ]